LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

FN's Verdensmål 5

Find et forløb

Velkommen

Kære underviser

Velkommen til Goalfive.org – en undervisningsplatform til dig, der gerne vil arbejde med ligestilling mellem kønnene i din undervisning.

Materialet her på platformen er udarbejdet af gymnasielærere og kan bruges af lærere på ungdomsuddannelser og folkeskolens udskolingsniveau.

Materialet tager udgangspunkt i ligestilling mellem kønnene og kan bruges i fagene dansk, engelsk, historie og samfundsfag. Du kan også lave tværfaglige forløb, hvor du inddrager forskellige tekster, videoer, podcasts, opgaver, debatspørgsmål og meget mere.

Billede af en gruppe unge mennesker

Overblik over Goalfive.org platformen

Sådan er platformens struktur: Fag, forløb og emner 

Illustration af Goalfive platformens opbygning

De enkelte fag indeholder forskellige forløb, der på forskellig vis omhandler FN's Verdensmål 5 fra forskellige vinkler og problematikker. Fagene er indtil videre dansk, engelsk og samfundsfag og forløb, der går på tværs af alle fag.

Illustration, der forestiller undervisere

Opret dig på Goalfive.org

Når du er oprettet på Goalfive.org, får du adgang til alle forløb og kan bruge dem i din undervisning.

Alt, hvad du behøver at gøre, er at udfylde en formular med navn, e-mail og ja/nej til, at vi må kontakte dig.  Derefter modtager du en e-mail med dit brugernavn (som er din e-mail) og en adgangskode. Adgangskoden ændrer du til én efter eget valg, når du logger ind første gang.

Klik på knappen nedenfor for at oprette dig (åbner i ny fane).

Verdensmål 5

Verdensmål 5 handler om at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Når vi arbejder for at fjerne alle former for diskrimination mod kvinder og piger, handler det ikke kun om at sikre en grundlæggende menneskeret. Det handler også om, at vi ved at styrke kvinders rettigheder og muligheder gør det muligt at skabe en bæredygtig udvikling - på tværs af alle andre udviklingsområder.

Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene vil sikre, at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i adgangen til lønnet arbejde i nogle lande.

Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af arbejde og ansvar i hjemmet samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser, forbliver alle store barrierer for at opnå reel ligestilling.

Kampen for ligestilling ser ikke ens ud i alle lande – og heller ikke for alle kvinder fra samme land. Det er vigtigt at huske på, at køn kun er én blandt mange sociale kategorier, der bestemmer kvinders mulighed for at opnå ligestilling og adgang til politisk indflydelse.

ZONTA DANMARK

Det er Zonta Danmark, der står bag undervisningsplatformen, Goalfive.org.

Zonta Danmark er en organisation, der arbejder for at fremme kvinders rettigheder og status.

Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 5 – ligestilling mellem kønnene – har Zonta Danmark udviklet denne platform med undervisningsmateriale, der handler om ligestilling  inden for en række fag og tværfag.

Undervisningsplatformen Goalfive.org er en del af Zonta Danmarks vedvarende indsats for at fremme lighed mellem kønnene. Platformens faglige indhold udspringer af to succesfulde gymnasieprojekter i 2018 og 2019, som fire midtjyske Zonta-klubber tog initiativ til. Syv gymnasier - med deltagelse af over 300 elever - deltog i projekterne.

Det er vores håb, at vi med Goalfive.org fortsat kan inspirere og motivere lærere landet over til at lave undervisning, der fremmer ligestilling mellem kønnene.

Hvem og hvad er Zonta

Organisationen Zonta har i mere end 100 år arbejdet aktivt for at fremme kvinders status verden over. Siden den første klub blev oprettet i USA i 1919, er Zonta vokset til at have 29.000 medlemmer i mere end 1.100 klubber i 63 lande. Medlemmerne giver deres tid, kompetencer og støtte til lokale og internationale serviceprojekter og uddannelsesprogrammer med det formål at styrke kvinder og være fortalere for kvinders rettigheder .

I Danmark er der omkring 600 medlemmer fordelt på 21 klubber landet over, hvis medlemmer har tilknytning til lokalområdets kultur- og uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen og erhvervsliv. 

Klubbernes strategi og mål er:

  • At deltage aktivt i forbedringen af kvinders vilkår inden for Zonta Internationals rammer
  • At være hinandens netværk 

Zonta International er en uafhængig international Non Governmental Organisation (NGO) med konsultativ status i United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), International Labour Organization (ILO) og med deltagelsesstatus i Europarådet (The Council of Europe).

Mission

Zonta er en toneangivende global organisation, der styrker kvinder i hele verden gennem særlige projekter og som fortaler for ligestilling.

Vision

Zonta arbejder for en verden, hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder, og hvor alle kvinder har mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.

En verden, hvor kvinder har adgang til alle ressourcer og er repræsenteret i besluttende organer og erhverv på lige fod med mænd.

En verden, hvor ingen kvinder lever i frygt for vold.

Bliv en del af Zontas voksende fællesskab

Se, hvordan du bruger Goalfive

Vi har produceret en kort video, der introducerer dig til platformen. Den fortæller:

  • Hvordan du tilmelder dig et forløb
  • Hvordan et forløb er bygget op
  • Hvordan du navigerer i de forskellige emner