• LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

  FN's Verdensmål 5

  Find et forløb

  Velkommen

  Kære underviser

  Velkommen til Goalfive.org – en gratis undervisningsplatform til dig, der gerne vil arbejde med ligestilling mellem kønnene i din undervisning.

  Materialet her på platformen er udarbejdet af gymnasielærere og kan bruges af lærere på ungdomsuddannelser og folkeskolens udskolingsniveau.

  Materialet tager udgangspunkt i ligestilling mellem kønnene og kan bruges i fagene dansk, engelsk, historie, spansk, matematik og samfundsfag. Du kan også lave tværfaglige forløb, hvor du inddrager forskellige tekster, videoer, podcasts, opgaver, debatspørgsmål og meget mere.

  Billede af en gruppe unge mennesker

  Nyheder på platformen

  Overblik over Goalfive.org platformen

  Sådan er platformens struktur: Fag, forløb og emner 

  Illustration af Goalfive platformens opbygning

  De enkelte fag indeholder forskellige forløb, der på forskellig vis omhandler FN's Verdensmål 5 fra forskellige vinkler og problematikker. Fagene er dansk, engelsk, historie, spansk, matematik og samfundsfag og forløb, der går på tværs af alle fag. Flere fag vil komme til løbende.

  Illustration, der forestiller undervisere

  Opret dig gratis på Goalfive.org

  Du kan oprette dig gratis på Goalfive.org, og efter oprettelse får du adgang til alle forløb og kan frit bruge dem i din undervisning.

  Alt, hvad du behøver at gøre, er at udfylde en formular med navn, e-mail og ja/nej til, at vi må kontakte dig.  Derefter modtager du en e-mail med dit brugernavn (som er din e-mail) og en adgangskode. Adgangskoden ændrer du til én efter eget valg, når du logger på første gang.

  Klik på knappen nedenfor for at oprette dig (åbner i ny fane).

  Verdensmål 5

  Verdensmål 5 handler om at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

  Når vi arbejder for at fjerne alle former for diskrimination mod kvinder og piger, handler det ikke kun om at sikre en grundlæggende menneskeret. Det handler også om, at vi ved at styrke kvinders rettigheder og muligheder gør det muligt at skabe en bæredygtig udvikling - på tværs af alle andre udviklingsområder.

  Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene vil sikre, at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i adgangen til lønnet arbejde i nogle lande.

  Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af arbejde og ansvar i hjemmet samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser, forbliver alle store barrierer for at opnå reel ligestilling.

  Kampen for ligestilling ser ikke ens ud i alle lande – og heller ikke for alle kvinder fra samme land. Det er vigtigt at huske på, at køn kun er én blandt mange sociale kategorier, der bestemmer kvinders mulighed for at opnå ligestilling og adgang til politisk indflydelse.

  Gratis e-bog! Læs om Zontas Internationals historie fra 1919 til 2023, skrevet af Eva Nielsen.Klik på billedet nedenfor for at læse eller downloade e-bogen.

  Klik på billedet for at åbne e-bogen
  Klik på billedet for at åbne e-bogen

  ZONTA DANMARK

  Det er Zonta Danmark, der står bag undervisningsplatformen, Goalfive.org.

  Zonta Danmark er en organisation, der arbejder for at fremme kvinders rettigheder og status.

  Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 5 – ligestilling mellem kønnene – har Zonta Danmark udviklet denne platform med undervisningsmateriale, der handler om ligestilling  inden for en række fag og tværfag.

  Undervisningsplatformen Goalfive.org er en del af Zonta Danmarks vedvarende indsats for at fremme lighed mellem kønnene. Platformens faglige indhold udspringer af to succesfulde gymnasieprojekter i 2018 og 2019, som fire midtjyske Zonta-klubber tog initiativ til. Syv gymnasier - med deltagelse af over 300 elever - deltog i projekterne.

  Det er vores håb, at vi med Goalfive.org fortsat kan inspirere og motivere lærere landet over til at lave undervisning, der fremmer ligestilling mellem kønnene.

  Hvem og hvad er Zonta

  Organisationen Zonta har i mere end 100 år arbejdet aktivt for at fremme kvinders status verden over. Siden den første klub blev oprettet i USA i 1919, er Zonta vokset til at have 29.000 medlemmer i mere end 1.100 klubber i 63 lande. Medlemmerne giver deres tid, kompetencer og støtte til lokale og internationale serviceprojekter og uddannelsesprogrammer med det formål at styrke kvinder og være fortalere for kvinders rettigheder .

  I Danmark er der omkring 600 medlemmer fordelt på 21 klubber landet over, hvis medlemmer har tilknytning til lokalområdets kultur- og uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen og erhvervsliv. 

  Klubbernes strategi og mål er:

  • At deltage aktivt i forbedringen af kvinders vilkår inden for Zonta Internationals rammer
  • At være hinandens netværk 

  Zonta International er en uafhængig international Non Governmental Organisation (NGO) med konsultativ status i United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), International Labour Organization (ILO) og med deltagelsesstatus i Europarådet (The Council of Europe).

  Mission

  Zonta er en toneangivende global organisation, der styrker kvinder i hele verden gennem særlige projekter og som fortaler for ligestilling.

  Vision

  Zonta arbejder for en verden, hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder, og hvor alle kvinder har mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.

  En verden, hvor kvinder har adgang til alle ressourcer og er repræsenteret i besluttende organer og erhverv på lige fod med mænd.

  En verden, hvor ingen kvinder lever i frygt for vold.

  Bliv en del af Zontas voksende fællesskab

  Se, hvordan du bruger Goalfive

  Vi har produceret en kort video, der introducerer dig til platformen. Den fortæller:

  • Hvordan du tilmelder dig et forløb
  • Hvordan et forløb er bygget op
  • Hvordan du navigerer i de forskellige emner
   
  Samarbejdspartnere

  Mød vores samarbejdspartnere

  Klik på billederne for at besøge partnernes hjemmesider

  Om Up4Diversity

  Ikke sikker: Siden giver en "ikke sikker" besked. Vi har fået at vide, at de arbejder på at løse problemet med manglende certifikat.

  Vold og diskrimination i formelle og ikke-formelle uddannelsesinstitutioner for unge mennesker er en bekymrende realitet, og det påvirker udsatte grupper, såsom LGBTIQ+ unge, dybt. Det europæiske projekt Up4Diversity, finansieret af Europa-Kommissionens REC-program, har udviklet disse evidensbaserede pædagogiske moduler for at træne mennesker, der arbejder med unge, til at tilegne sig viden og færdigheder om, hvordan de med succes kan bidrage til at stoppe og forebygge LGBTIQ+fobisk vold i deres uddannelsesmæssige sammenhænge.

  Modulerne er:

  1. LGBTIQ+ konceptualiseringer og juridiske rammer
  2. Cybermobning og digital vold
  3. Upstander-intervention: hvordan man griber ind i forsvaret af LGBTI-ungdom
  4. Hvad ligger bag vold: den forebyggende socialisering af kønsbaseret vold
  5. Fællesskabets involvering i forebyggelse af vold; succesfulde strategier
  6. Evidensbaserede strategier, materialer og programmer til reduktion og forebyggelse af vold


  Besøg Up4Diversity og få adgang til alle materialer på forskellige sprog.